Με μισθό έως 700 ευρώ αμείβεται ένας στους τέσσερις εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Σχεδόν 201.000 εργαζόμενοι έχουν αποδοχές από 501 έως 600 ευρώ, ενώ περισσότεροι από 162.500 αμείβονται με 601 έως 700 ευρώ.

Αν μάλιστα προστεθούν οι περισσότεροι από 413.000 άνθρωποι που απασχολούνται μερικώς ή εκ περιτροπής, θέσεις που συνήθως συνοδεύονται από πολύ χαμηλές αμοιβές, προκύπτει ότι περίπου 45 στους 100 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ζουν με πολύ χαμηλούς μισθούς.

Στον αντίποδα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με περισσότερα από 2.000 ευρώ ανά μήνα μετά βίας υπερβαίνουν το 8% του συνόλου. Περίπου από 50.000 μισθωτοί είχαν αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ ανά μήνα, σε σύνολο 1,82 εκατομμυρίων ιδιωτικών υπαλλήλων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, οι μέσες μεικτές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν ονομαστικά κατά 3,59%, δηλαδή κατά σχεδόν 65 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Με δεδομένο ότι στο 12μηνο έως τον Νοέμβριο ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,1%, η πραγματική αύξηση στο μέσο μεικτό μισθό είναι περίπου 2,5%.

Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατάγραψε αύξηση της απασχόλησης κατά περισσότερες από 293.000 θέσεις εργασίας, ήτοι κατά 19,15% σε σχέση με το 2014.

Από τις επιπλέον θέσεις εργασίας, το 63% είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% μερικής.

Πηγή: Skai.gr