Η Ελλάδα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει τη διαφθορά των πολιτικών και δικαστών και να βελτιώσει τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων, σύμφωνα με δυο ξεχωριστές εκθέσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στις δυο εκθέσεις περιέχονται και έπαινοι αλλά και επικρίσεις, αναφορικά με τις ενέργειες της Ελλάδας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η μια έκθεση, που αφορά στην αποτροπή της διαφθοράς βουλευτών, δικαστών και εισαγγελέων, συμπεραίνει πως μόνο οι έξι από τις 19 προηγούμενες συστάσεις «έχουν αντιμετωπιστεί με ικανοποιητικό τρόπο».

Η έκθεση αυτή δίνει εύσημα στον Κώδικα Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ συστήνει να αυξηθεί η διαφάνεια και να διευρυνθεί η δήλωση των περιουσιακών στοιχείων, των εισοδημάτων και των τόκων των βουλευτών, με το «πόθεν έσχες» να παραμένει online για έως και τρία χρόνια από τη λήξη της θητείας του δηλούντος.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει περισσότερα για να επιταχύνει την υιοθέτηση νόμων και κανόνων για την άρση της βουλευτικής ασυλίας,καθώς ο αριθμός της άρνησης άρσης ασυλίας είναι «σημαντικά υψηλότερος» του αριθμού των εγκεκριμένων αιτημάτων άρσης ασυλίας.

Επιπλέον, αναφέρεται πως χρειάζεται πιο αποφασιστική δράση για να σταματήσουν οι καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες και δίνεται η σύσταση στην Ελλάδα να ορίσει ξεκάθαρα πρότυπα για την επαγγελματική διαγωγή και την ακεραιότητα των δικαστών και εισαγγελέων.

Στη δεύτερη έκθεση, επανεξετάζεται η συμμόρφωση της Ελλάδας με μια συγκεκριμένη σύσταση για την διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων, καθώς κατεγράφη μια «ξεκάθαρη αντιστροφή» της πολιτικής αναφορικά με τις ανώνυμες χορηγίες των πολιτικών κομμάτων.

Αυτή η σύσταση επέτρεπε τις δωρεές με κουπόνια μόνο εάν περιελάμβαναν ονόματα και ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας των δωρητών. Όμως μόλις δυο χρόνια αφότου απαγορεύθηκαν πλήρως οι ανώνυμες δωρεές, η Ελλάδα επανέφερε την ανωνυμία σε κάποιον βαθμό, σημειώνεται στην έκθεση.

Πηγή: fimotro